Journal of Social Sciences and Humanities
Articles Information
Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.1, No.4, Sep. 2015, Pub. Date: Jun. 17, 2015
A First Approach to Navigation and Trade on the West - Pontic Coast, from Its Beginnings to the Roman Antiquity
Pages: 288-296 Views: 2861 Downloads: 1438
Authors
[01] Romeo Boşneagu, Geography Department, Tomis University, Constanta, Romania.
[02] Valentina Voinea, National History and Archaeology Museum, Constanta, Romania.
[03] Ana Ion, Foreign Languages Department, “Mircea cel Bătrân” Naval Academy, Constanta, Romania.
Abstract
Navigation in the Black Sea finds its beginnings as far back as prehistory. The early navigation on the West Pontic coast is related to the development of the Thracian and the Geto-Dacian civilizations, and also, to the Greek colonization. The history of navigation in these places begins with the Istros, known since the time of the Egyptians. The western Black Sea coast area was part of the freight traffic system of the Greco-Roman world. The goods arriving by sea in the Balkan peninsula provinces were then distributed on the navigable rivers. The importance of Tomis, for the Roman trade in the Black Sea, is illustrated by the large number of epigraphic attestations of merchants and sailors existing in the metropolis. In the Roman-Byzantine period, in the province of Scythia Minor (at the time, the West Pontic coast belonged to this roman province), numerous naval and maritime units were concentrated, along with ground troops.
Keywords
Navigation, West Pontic Coast, Antiquity, Ship
References
[01] Bărbuneanu, I. 1975, Mările şi oceanele Pământului, Ed. Militară, Bucureşti, p. 22.
[02] Bârdeanu, N., Nicolaescu, D., 1979 Contribuţii la istoria marinei române, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, p. 13-14
[03] Bejan, A., Bujeniţă, M. 1979, Dicţionar de marină, Ed. Militară, Bucureşti, p. 13-15.
[04] Bejan, A. 1994, Războiul naval de-a lungul veacurilor vol. I, Ed. Tehnoprod, Bucureşti, p. 33-35.
[05] Boşneagu, R., 2004, Influenţa condiţiilor geografice asupra rutelor de transport în bazinul Mării Negre-sectorul vestic, Ed. Cartea universitară, Bucureşti, p. 8-9.
[06] Bounegru, O., 1983, Tipuri de nave la Dunărea de Jos în secolele IV – VII e.n., Pontica 16, p. 273 – 280.
[07] Bounegru, O., 2003, Economie şi societate în spaţiul ponto-erean (sec. II a.Chr. – III p.Chr.).
[08] Bouzek, J., 2000, Les Phéniciens en Mer Noire ?, vol. Civilisation greque et cultures antiques périphériques (eds. Al Avram, M. Babeş), p. 134 – 137.
[09] Brătianu, Gh., 1988, Marea Neagră, vol. I – II, Ed. Meridiane, Bucureşti, p. 17-19.
[10] Ciorbea, V., 1996, Portul Constanţa 1896 – 1996, Ed. Fundaţiei Andrei Şaguna, Constanţa, p. 123-124.
[11] Ciorbea, V., 1996, Portul Constanţa de la antichitate la mileniul III, Ed. Europolis, Constanţa, p 22-24
[12] Cojocăraşu, S., Callatis, legenda Mării Negre, Marea Neagră, file de istorie universală, http://www. alternativaonline. ca/StudiiPontice1107.html
[13] Crăciunoiu, Cr., 1979, Navomodele, vechi nave româneşti, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, p. 44-45.
[14] Depastas, N., Grecii din Euxin în antichitate şi evul mediu, Revista de istorie militară, RIM 3-4, 2008, p.17-19
[15] Fourakis, P., Marea Neagră şi începuturile geopoliticii elene, Revista de istorie militară, RIM 3-4, 2008, p.4-6
[16] Irimia, M., Unele aspecte privind raporturile dintre spaţiul egeean şi regiunile istro-pontice în bronzul timpuriu, Zargidava - Revistă de istorie, VIII, Bacău, 2008, p. 27-29
[17] Iosipescu, S., Iosipescu, R., Cetăţile greceşti din Pontul Nord-Vestic, Revista de istorie militară, RIM 3-4, 2008, p.10
[18] Hiller, St., 1991, The Mycenaens and the Black Sea, Thalassa, p. 207 – 211.
[19] Marinescu-Bîlcu, S., Voinea, V., Dumitrescu, St., 2000-2001, Aşezarea eneolitică de pe Insula „La Ostrov”, Lacul Taşaul, Năvodari. Raport preliminar – campaniile 1999 – 2000, Pontica 33 - 34, p. 123 – 170.
[20] Manoliu, I., 1984, Nave şi navigaţie, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 67-70.
[21] Schuster, C., Morintz, Al., 2009, Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie, Editura Cetatea de Scaun p.12-14, 21-22, 34-36.
[22] Tončeva, G., 1981, Un habitat lacustre de l’âge du Bronze ancien, Thracia Pontica 1, p. 176 – 182.
[23] Popescu-Spineni, M. 1978, România în izvoare geografice şi cartografice, Din antichitate pînă în pragul veacului nostru, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, p. 25, 30, 36-40, 45, 49
[24] Vulpe, R., 2002, Columna lui Traian, Trajan’s Column, www.cimec.ro, p 134.
[25] ***Cartea HERAS, Submarine Archaeological Heritage of the Western Back Sea Shelf - HERAS Project, CBC Programme, 2007-2013, p. 22-24, www.herasprojectcbc.eu/media/
600 ATLANTIC AVE, BOSTON,
MA 02210, USA
+001-6179630233
AIS is an academia-oriented and non-commercial institute aiming at providing users with a way to quickly and easily get the academic and scientific information.
Copyright © 2014 - American Institute of Science except certain content provided by third parties.